Geschiedenis

Geschiedenis

De eerste contacten met het Poolse Chojnice dateren uit 1989. In dat jaar zocht Zenon Gasparowicz contact met de familie Collard uit Waalwijk. Zenon is de zoon van Jan Gasparowicz, een Poolse militair die in 1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdak kreeg in Waalwijk bij de schoonmoeder van Jos Collard, de oprichter van de Stichting Kienkeurig.

Steun op kleine schaal
Zenon Gasparowicz was op zoek naar werk en onderdak in Nederland. Via Jos Collard kon hij aan de slag in Nederland. Hellaas voor hem, kon Zenon hier niet aarden. Ernstig ziek keerde Zenon terug naar Polen. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis van Chojnice. De familie Collard heeft hem daar regelmatig opgezocht. Toen al werd begonnen met steun op kleine schaal. Zenon kwam spoedig te overlijden. Het contact tussen de families Gasparowicz en Collard bleef echter bestaan.

Erbarmelijke voorzieningen
Toen Jos Collard werd geconfronteerd met de erbarmelijke voorzieningen in het ziekenhuis van Chojnice, vatte hij het plan op om daar verandering in aan te brengen. De plaatselijke gezondheidszorg in de Poolse stad Chojnice diende volgens hem te worden gesteund en verbeterd. In 1993 organiseerde Jos Collard de eerste bingoavonden om geld in te zamelen voor zijn hulpproject in Chojnice. Ook begon hij met het stimuleren en motiveren van personen uit Waalwijk en omgeving om ook mee te helpen met het Poolse project. Het hulpproject van Jos Collard werd steeds groter en professioneler. Op een gegeven moment is toen besloten om er een officiële stichting van te maken. In 1995 werd de Stichting Kienkeurig opgericht.

Brug gebouwd
Door zijn innemende houding, kennis van zaken en zijn empathisch vermogen kon Jos Collard als snel rekenen op veel steun en sympathie van de bevolking van de Langstraat, in Nederland en in Polen. Hij wist zelfs deuren te openen bij de diverse burgemeesters van Chojnice. Door de inzet van de Stichting Kienkeurig is er een brug gebouwd tussen Chojnice en Waalwijk. Dit heeft op kleine schaal een bijdrage aan de sociale vooruitgang in Chojnice en aan de solidariteit tussen generaties en tussen Europese lidstaten. Door de inzet van de Stichting Kienkeurig en al haar vrijwilligers is er sinds 1995 veel verbeterd in de gezondheidszorg in Chojnice.