Stichting Kienkeurig

Stichting Kienkeurig

De Stichting Kienkeurig realiseert projecten voor personen met een beperking, chronisch zieken en senioren in en om de Poolse stad Chojnice. Om onze projecten uit te voeren, zetten we acties op touw waarmee we geld en goederen inzamelen. Wij zijn een compacte organisatie met korte lijnen en intensieve contacten in Chojnice. Onze hulp komt hierdoor snel en op de juiste plek terecht. Momenteel zijn wij onder meer actief met projecten voor scholen, kindertehuizen, verzorgingstehuizen, een voedselbank en een hospice voor terminale patiënten.

Doel van Kienkeurig
Het doel van de Stichting Kienkeurig en de aan de Stichting Kienkeurig gelieerde Stichting Vrienden van Chojnice is het realiseren van welzijnsbanden met de Poolse stad Chojnice en omgeving. Wij zetten ons in om allerlei projecten en activiteiten op het gebied van welzijn en zorg mogelijk te maken voor personen met een kleine portemonnee, voor mensen met een beperking, voor chronisch zieken, voor weeskinderen en voor senioren in en om Chojnice.

Geen winstoogmerk
De Stichting Kienkeurig en de Stichting Vrienden van Chojnice hebben geen winstoogmerk. Om ons doel te bereiken, hebben wij financiële middelen nodig. Deze middelen vergaren wij door middel van het organiseren van bingo-avonden, loterijen en sponsoracties, het werven van sponsoren en door middel van het aanvragen van donaties (in geld en in middelen) en subsidies. De Stichting Kienkeurig is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 18084051. Wij zijn tevens geregistreerd bij notariskantoor Dierckxsens/van Grinsven/Franken in Kaatsheuvel (akte 2006001175.01-al).

Bestuur van de Stichting Kienkeurig:

 • Albert Menheere, voorzitter
 • Jos Collard, penningmeester


Bestuur van de Stichting Vrienden van Chojnice:

 • Albert Menheere, voorzitter
 • Piet Pennings, secretaries
 • Jos Collard, penningmeester
 • Hans Bax, bestuurslid
 • Cor Damen, bestuurslid


Adresgegevens Stichting Kienkeurig
De Stichting Kienkeurig staat met het volgende adres ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:

 • Geerde 10
 • 5142 NP Waalwijk

Contactadres:
Wilt u in via de post in contact treden met de Stichting Kienkeurig? Gebruik dan het onderstaande adres:

 • Vinkenhof 66
 • 4332 DL Middelburg